qanun

qanun
1.
is. <ər. əsli yun.>
1. İctimai və hüquqi münasibətlərin hər hansı bir sahəsini nizama salmaq üçün dövlət tərəfindən müəyyən edilən qərar, nizamnamə. Seçki qanunu. Əmək haqqında qanunlar. Cəza qanunu. Qanun üzrə hərəkət etmək. Qanunu pozanlar məsuliyyətə cəlb olunurlar. Vergi haqqında qanun. Qanun xaricində rəs. hüq. – qanunların himayə və mühafizəsi xaricində. Qanuna salmaq – bir şeyə qanuni, rəsmi bir şəkil vermək. Qanuni-əsasi köhn. – əsas qanun, konstitusiya. <Mehman> qanuniəsasidən başlayaraq . . vətəndaşlara verilən böyük hüquqlardan danışdı. S. R.. // Ciddi əmr, hökm, buyuruq. Şad olmayın, ey sevgili millət vükəlasi; Osmanlıda cari ola qanuni-əsasi! M. Ə. S..
2. Hamı üçün məcburi olan üsul, nizam, qayda. Əxlaq qanunları. İmla qanunları.
3. Obyektiv aləmin hadisələri arasında müəyyən qaydada təzahür edən zəruri əlaqə və qarşılıqlı asılılıq, səbəb və nəticə arasında mövcud olan daxili əlaqə. İctimai inkişaf qanunları. Təbiət qanunları. Təfəkkür qanunu. – Amma təbiət öz qanununu əvvəl-axır yeritdi. C. M..
2.
is. <ər.> Yaxın və Orta Şərq ölkələrində geniş yayılmış uzunsov dördbucaq taxta üzərində gərilmiş simlərdən ibarət musiqi aləti.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Qanun — Qanûn (instrument) Pour les articles homonymes, voir Qanûn. Sommaire 1 Lutherie 2 Accord 3 …   Wikipédia en Français

  • Qânûn — Qanûn Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Qānûn peut désigner : Un instrument de musique Qanûn L ouvrage médical d Avicenne : Qanûn …   Wikipédia en Français

  • qanun — ● qanun ou qanoun nom masculin Cithare arabe, trapézoïdale, à cordes pincées à l aide d onglets en métal. (Il fait partie de l orchestre classique.) …   Encyclopédie Universelle

  • Qanun —   [k ], arabische Musik: Kanun …   Universal-Lexikon

  • qanunən — z. <ər.> Qanuna uyğun olaraq, qanun üzrə, qanuna görə. Qanunən rəftar etmək. Qanunən düz deyil. – Şərqi öyrətmək qanun mucibincə lazım olduğunu bütün müəllimlər bilir. Hərçənd ki, qanunən şərqi müəllimi mütəxəssisi bir zat olsa gərəkdir. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Qanun — See also Kanun (disambiguation) .Qanun ( ar. قانون ) refers to laws promulgated by Muslim sovereigns, in particular the Ottoman Sultans, in contrast to shari a, the body of law elaborated by Muslim jurists. It comes from the Greek word kanon… …   Wikipedia

  • Qanûn — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Qānûn peut désigner : Un instrument de musique Qanûn L ouvrage médical d Avicenne : Qanûn …   Wikipédia en Français

  • Qanun — Para la obra de Avicena, véase Canon de medicina. El qanun o kanun es un instrumento de cuerda pulsada de la música tradicional del Medio Oriente. Es un instrumento perteneciente a la familia de la cítaras con un caja de sonido trapezoidal. Las… …   Wikipedia Español

  • Qanun — Kanun Das Kanun (arabisch ‏قانون‎, DMG qānūn) ist eine Form der Zither, die im Orient beheimatet ist. Sie wird deshalb auch als Orientalische Zither bezeichnet. Das Kanun ist seit dem 10. Jahrhundert bekannt. Erste Abbildungen eines Kanun finden… …   Deutsch Wikipedia

  • qanun — ə. əsli y. 1) qayda; 2) ictimai və hüquqi münasibətlərin hər hansı sahəsini nizama salmaq üçün dövlət tərəfindən müəyyən edilən və hamı üçün məcburi olan nizamnamə; 3) üsul, nizam. Qanuni əsasi əsas qanun, konstitusiya ə. əsli y. bəzi Şərq… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”